Poprawna pisownia

uchylać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uhylać

Niepoprawna pisownia