Poprawna pisownia

uboższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mniej bogatszy

Niepoprawna pisownia