Niepoprawna pisownia

u wsteczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uwsteczni

Poprawna pisownia, znaczenie: zatrzyma lub cofnie w rozwoju, uczyni zacofanym.


Niepoprawna pisownia

ówsteczni

Niepoprawna pisownia