Poprawna pisownia

tulei

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tuleii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tuleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tólei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tulej

Niepoprawna pisownia