Poprawna pisownia

tu i ówdzie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tuji ówdzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tu iówdzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tu i uwdzie

Niepoprawna pisownia