Poprawna pisownia

trzymać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tszymać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżymać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czymać

Niepoprawna pisownia