Niepoprawna pisownia

tręt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trend

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trent

Niepoprawna pisownia, wyjątek: słowo trent oznaczające część kotwicy, miejsce rozgałęzienia trzonu w łapy.

Niepoprawna pisownia

tręd

Niepoprawna pisownia