Niepoprawna pisownia

trent

Niepoprawna pisownia, wyjątek: słowo trent oznaczające część kotwicy, miejsce rozgałęzienia trzonu w łapy.


Poprawna pisownia

trend

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tręd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tręt

Niepoprawna pisownia