Poprawna pisownia

tragarz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tragaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tragasz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa tragać, którego znaczenie to przenosić ciężkie przedmioty (np. bagaże).