Poprawna pisownia

tracę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trace

Niepoprawna pisownia