Niepoprawna pisownia

thója

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tuja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tója

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

thuja

Niepoprawna pisownia, uwaga: forma poprawna w języku łacińskim.