Poprawna pisownia

temperatur

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tęperatór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tęperatur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

temperatór

Niepoprawna pisownia