Niepoprawna pisownia

tempe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tępe

Poprawna pisownia