Poprawna pisownia

tędzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tendzy

Niepoprawna pisownia