Niepoprawna pisownia

tańcerzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tancerzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tanceży

Niepoprawna pisownia