Niepoprawna pisownia

szefski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szewski

Poprawna pisownia