Niepoprawna pisownia

szafasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szafarz

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba rozdająca dobra lub zarządzająca nimi.


Niepoprawna pisownia

szafaż

Niepoprawna pisownia