Niepoprawna pisownia

swojzka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swojska

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sfojska

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słojska

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwojska

Niepoprawna pisownia