Poprawna pisownia

świątecznych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

świontecznych

Niepoprawna pisownia