Niepoprawna pisownia

stuwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stówę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stuwę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stówe

Niepoprawna pisownia