Poprawna pisownia

strułam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

strółam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z trułam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztrułam

Niepoprawna pisownia