Poprawna pisownia

struktur

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stróktur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

struktór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stróktór

Niepoprawna pisownia