Niepoprawna pisownia

stronci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

strąci

Poprawna pisownia