Niepoprawna pisownia

stego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z tego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztego

Niepoprawna pisownia