Niepoprawna pisownia

sszarzało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zszarzało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z szarzało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zszażało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zeszarzało

Niepoprawna pisownia