Poprawna pisownia

średnio zaawansowanym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

średnio-zaawansowanym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

średniozaawansowanym

Niepoprawna pisownia, co warte dodania taka pisownia jest przez niektóre źródła również uznawana za poprawną, my jednak nie rekomendujemy jej użycia.