Trzy zaprezentowane niżej formy (tj. „squat„, „skłot” i „squot„) są jak najbardziej poprawne i oznaczają dokładnie to samo, dlatego też możliwe jest ich zamienne stosowanie, my jednak zalecamy stosowanie wersji bezpośrednio z języka angielskiego, czyli pisowni „squat„. Słowo to oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona, nie zalecamy tej pisowni.

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna, nie polecamy używania tej formy.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia