Niepoprawna pisownia

spodkamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spotkamy

Poprawna pisownia