Obie poniższe formy są jak najbardziej poprawne i mają identyczne znaczenie, dlatego też można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

spieszyła

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

śpieszyła

Poprawna pisownia