Niepoprawna pisownia

spaniałe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wspaniałe

Poprawna pisownia