Poprawna pisownia

socjalizmie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

socjaliźmie

Niepoprawna pisownia