Poprawna pisownia

sobowtór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

soboftór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

soboftur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sobowtur

Niepoprawna pisownia