Poprawna pisownia

snom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sną

Niepoprawna pisownia, poprawna jedynie w znaczeniu: tracić życie, ginąć (o rybach).