Poprawna pisownia

słucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

słócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słóha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słuha

Niepoprawna pisownia