Niepoprawna pisownia

ślizko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ślisko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ślizgo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ślisgo

Niepoprawna pisownia