Poprawna pisownia

skomplikowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skąplikowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkomplikowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z komplikowanie

Niepoprawna pisownia