Poprawna pisownia

skazana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkazana

Niepoprawna pisownia