Niepoprawna pisownia

sioztrzyczka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siostrzyczka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

siostszyczka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siostżyczka

Niepoprawna pisownia