Niepoprawna pisownia

shylam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schylam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zhylam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchylam

Niepoprawna pisownia