Niepoprawna pisownia

shylać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schylać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchylać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chylać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

schyladź

Niepoprawna pisownia