Niepoprawna pisownia

shańbione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zhańbione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchańbione

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z hańbione

Niepoprawna pisownia