Poprawna pisownia

sformatowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zformatowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z formatowanie

Niepoprawna pisownia