Niepoprawna pisownia

śfiątecznych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

świątecznych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

świontecznych

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śwjątecznych

Niepoprawna pisownia