Poprawna pisownia

ścieranie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cieranie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcieranie

Niepoprawna pisownia