Poprawna pisownia

rozjuszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rosjuszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozjószy

Niepoprawna pisownia