Poprawna pisownia

regularna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

legularna

Niepoprawna pisownia