Niepoprawna pisownia

pżyjaciele

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyjaciele

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszyjaciele

Niepoprawna pisownia