Niepoprawna pisownia

pżesyłki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przesyłki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przezyłki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszesyłki

Niepoprawna pisownia