Niepoprawna pisownia

przyztopuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przystopuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przy stopuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszystopuj

Niepoprawna pisownia