Niepoprawna pisownia

przyniej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przy niej

Poprawna pisownia